Meteen naar de inhoud

Spagyriek

Alchemistische plantenremedies voor de totale mens en dier – Spagyriek herstelt de balans in lichaam, geest en ziel

Synthese
Spagyriek is gebaseerd op de helende kracht van de natuur en op de transformerende kracht van alchemie. Al eeuwenlang worden planten en kruiden vanwege hun heilzame effecten in allerlei culturen gebruikt. In de spagyriek wordt deze kennis toegepast in essences en complexen die een synthese vormen van de kwaliteiten van homeopathie, fytotherapie, aromatherapie, bloesemremedies en mineralentherapie (zoals celzouten).

Visie op ziekte
In de spagyriek worden ziekten beschouwd als processen die plaatsvinden in het kader van onze persoonlijke evolutie (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en bewustwording. Bij deze processen zijn dus niet alleen het lichaam, maar ook de geest en de ziel betrokken. Ziekten kunnen worden beschouwd als een verstoring in onze balans, die ons wezen en ons bewustzijn er toe aanzet om een nieuw evenwicht op een hoger niveau te vinden. Op dat hogere niveau heeft de mens een groei in bewustzijn doorgemaakt en is hij fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel beter aangepast aan zijn omgeving. Bovendien heeft de mens op dat hogere niveau meer besef van zijn levensdoel en zijn er kwaliteiten en bronnen beschikbaar gekomen waarmee hij zich aan die levensopdracht kan wijden.


De behandeling met Spagyriek kan gericht zijn op het verlichten van symptomen, maar kan tevens doordringen tot in de kern van het probleem. Tijdens dit proces kan iemand zich bewust worden van de oorzaak van de klacht. Spagyriek brengt deze informatie naar de oppervlakte, zodat helderheid kan ontstaan en heling mogelijk is. Zodoende kan de mens een staat van harmonie in lichaam, geest en ziel hervinden.

Alchemie
Spagyriek wordt bereid met behulp van een alchemistisch proces. Alchemie is de kunst van transformatie. Volgens de verhalen hielden alchemisten zich bezig met de transformatie van lood in goud. Symbolisch gezien beschrijft dit de spirituele ontwikkeling van de mens die zijn ego overstijgt en zich zijn ware, essentiële aard herinnert. Alchemie brengt een proces van persoonlijke ontwikkeling op gang waarin de mens leert de kwaliteiten van zijn ziel volledig tot expressie te brengen.

Het eindproduct van een alchemistisch proces kan vergeleken worden met een diamant. Een diamant is opgebouwd uit een raster van koolstofatomen dat onder grote druk en hitte geleidelijk aan is gekristalliseerd tot grafiet en uiteindelijk tot diamant. Een diamant heeft de structuur van een zuiver kristal, heeft vele facetten en is zo onverwoestbaar dat zij door iedere andere materiele structuur heen kan dringen. De ‘druk’ en ‘hitte’ die wij in ons dagelijks leven ervaren, leiden er eveneens toe dat onze ziel kan uitkristalliseren en haar vele facetten tot uitdrukking kan leren brengen, waarbij zij door alle structuren van ons leven kan heen dringen om deze te vervolmaken.

Vorm en essentie
In de Spagyriek gaan we er vanuit dat levende substanties een tweeledige aard hebben: Enerzijds een stoffelijk lichaam en anderzijds een onstoffelijke essentie. De essentie is de niet-materiele substantie die de blauwdruk van ons wezen vormt en is onlosmakelijk verbonden met onze geest (ons bewustzijn) en onze ziel (onze meest zuivere kern). Symbolisch geformuleerd: Als ons lichaam het huis is, bevat de essentie zowel de bouwtekening (blauwdruk) als de aannemer (geest) en de bewoner (ziel) van het huis.

Door het alchemistische proces dat de plant in de spagyriek ondergaat, wordt de essentie van de plant gezuiverd. Symbolisch geformuleerd: De bouwtekening wordt als het ware onder het stof vandaan gehaald, zodat zij weer als leidraad kan dienen voor onze ontwikkeling. Tevens wordt de aannemer (geest) weer op scherp gezet en worden de bouwmaterialen (lichaam) gezuiverd, zodat het huis perfect kan worden afgestemd op de doelen en behoeften van haar bewoner (ziel). Dit stelt de bewoner uiteindelijk in staat om datgene te doen waarvoor zij op aarde gekomen is. Het effect van Spagyriek is voor een belangrijk deel gebaseerd op het feit dat de spagyrische remedie onze eigen essentie zuivert. Daardoor komt in ons wezen op alle niveaus een proces op gang om blokkades en onzuiverheden te transformeren.

Symbolisch gezien kunnen we zeggen dat dit proces dient om het huis dusdanig op te knappen dat het weer overeenkomt met de blauwdruk van de essentie. Dit proces kan gepaard gaan met een tijdelijke verergering van de klachten waarvoor de spagyriek gebruikt wordt. Bovendien kunnen onverwerkte herinneringen, emotionele blokkades en beperkende overtuigingen in ons bewustzijn naar boven komen, zodat wij ze kunnen overstijgen. Deze gebeurtenissen vormen dus een wezenlijk onderdeel van het effect en dragen bij aan het helings- en ontwikkelingsproces. Door de dosering bij te stellen kan het proces afgestemd worden op de persoonlijke situatie en draagkracht van de cliënt.

Holistische methode
Spagyriek is een holistische methode. De plantenessences vormen als het ware een afspiegeling van de kosmos en de krachten en wetten die daarin werkzaam zijn. Deze krachten en wetten kunnen met symbolen – zoals woorden en getallen – worden weergegeven. Hiermee kan gewerkt worden op het niveau van de verborgen ‘energetische’ dynamiek die ten grondslag ligt aan manifestaties en ervaringen in onze stoffelijke werkelijkheid. Dit stelt de therapeut in staat om met behulp van Spagyriek als het ware representaties te maken van datgene in de cliënt dat om heling en bewustwording vraagt, zodat een transformatieproces op gang kan worden gebracht.

Het unieke van Spagyriek is dat er persoonlijke samenstellingen kunnen worden gemaakt, zodat het middel volledig kan worden afgestemd op de individuele cliënt. In zo’n persoonlijke samenstelling kan bijvoorbeeld de geboortedatum, de naam of een symbolische representatie van een belangrijk thema van de cliënt zijn opgenomen.

Het holistische karakter brengt met zich mee dat Spagyriek vanuit allerlei holistische stromingen  benaderd kan worden (zoals numerologie, astrologie, gematria, kabbala, periodiek systeem, de anatomie van chakra’s en meridianen, elementenleer etc.). Bovendien kan Spagyriek moeiteloos geïntegreerd worden in iedere reguliere of complementaire therapievorm.

*Vanwege de strenge controle op gezondheidsclaims wil ik u graag attent maken op het volgende. “Ondanks de vele positieve ervaringen van de Alchemistische Spagyriek claim ik geen genezing van ziekten of kwalen. Ook raad ik aan een arts te consulteren bij klachten. Ik beveel de Spagyriek enkel aan ter ondersteuning en bevordering voor het welzijn van lichaam en geest.”

Copyright © De Spagyriek Apotheek